Patient-Centeredness Questionnaire–Infertility (PCQ-Infertility)

Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben een vragenlijst ontwikkeld die de kwaliteit van zorg door de ogen van de patiënt meet, de PCQ-Infertility.

Afdeling Verloskunde & Gynaecologie UMC St. Radboud Inge van Empel
De vragenlijst is opgezet om de fertiliteitszorg in Nederland (nog) beter af te stemmen op de wensen en behoeftes van de patiënt.

De PCQ-Infertility is ontwikkeld op basis van literatuur en kwalitatief onderzoek en getest onder paren uit 29 ziekenhuizen. De vragenlijst bestaat uit 46 ervaringsvragen over onder andere de voorlichting, continuïteit van zorg en betrokkenheid van arts(en). Het kost patiënten gemiddeld 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

De PCQ kan ingezet worden voor de volgende doeleinden:

  • Het evalueren van de kwaliteit van fertiliteitszorg vanuit patiëntenperspectief;
  • Benchmarking van fertiliteitszorg op patiëntgerichtheid
  • Wetenschappelijk onderzoek

Voorwaarden voor gebruik: De PCQ-Infertility is ontwikkeld door de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud en intellectueel eigendom van het UMC St Radboud. Zonder toestemming mag er niets worden gewijzigd aan de inhoud van de vragenlijst. Het logo van het UMC St Radboud op het voorblad van de vragenlijst dient altijd zichtbaar te zijn. Deze voorwaarden dienen in acht te worden genomen bij gebruik.

Voor overige vragen over de PCQ-Infertility kunt u contact opnemen met Mw. dr. W. Nelen: w.nelen@obgyn.umcn.nl.

Zie ook het proefschrift: Patient-centredness in fertility care, Inge van Empel (30 juni 2011, Radboud Universiteit Nijmegen).

Type

Overig (onderzoeksinstituten, anders)

Publicatie datum

15/06/2011
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.