Perinatale audit: eerste verkenningen

A terme sterfte 2010

Het onderwerp voor de eerste landelijke perinatale audit is ‘à terme sterfte’. Dit houdt in alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken.

J.M.W.M. Merkus J.M.W.M. Merkus M.a.a. Hermus M.a.a. Hermus H.b. Burggraaff H.b. Burggraaff
meer auteurs...
sluiten
Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen en pathologen hebben tijdens perinatale audits van sterfte in 2010 deze zorg geëvalueerd en komen tot belangrijke conclusies en aanbevelingen over hoe het binnen hun samenwerkingsverband beter kan. Het rapport van de stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) beschrijft hun bevindingen.

Sterfte van voldragen kinderen is de afgelopen 10 jaar gedaald. De stichting PAN heeft het sterfteverloop in de jaren 2001-2010 geanalyseerd. In 2010 zijn ruim 160.000 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 37 weken of meer. Van hen zijn 367 kinderen doodgeboren of in de eerste vier levensweken overleden. In vergelijking met 2001 is de sterfte met 39% gedaald.   Het oordeel van zorgverleners over de eigen zorg bij sterfte. De betrokken zorgverleners hebben van bijna 90% van deze kinderen besproken of er sprake is van substandaard factoren. Daarbij gaat het om zorg die niet voldoet aan de professionele eisen. Ook is nagegaan of er een verband bestaat tussen substandaard factoren en de sterfte. Bij 10% van de volledig geëvalueerde en beschreven gevallen is er een waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie tussen de substandaard factoren en de sterfte. Deze bevindingen komen overeen met gegevens uit eerder nationaal en internationaal onderzoek met externe auditpanels.

 

Voortzetten landelijke audit nodig Door de deelnemers aan de audits is een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan zowel gericht op de individuele hulpverlener als op de gehele zorgketen. In meer dan de helft van de sterftes met substandaard factoren waren meerdere zorgverleners betrokken. De aanbevelingen betreffen ondermeer training, verdere richtlijn en protocolontwikkeling, verbetering van de onderlinge communicatie, verbetering van de samenwerking en de organisatie van de zorg. De stichting PAN is van mening dat door de continuering van de landelijke audit en de implementatie van de aanbevelingen tezamen met andere ingang zijnde activiteiten de sterfte rond de geboorte nog aanzienlijk zal doen dalen.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

07 December 11