Praktijkvariatie gentle sectio caesarea bij ziekenhuizen in Noord-Nederland (NTOG #2019-1)

Sinds 2013 wordt de gentle sectio caesarea uitgevoerd in Nederland. De focus van de gentle sectio caesarea ligt op het simuleren van een aantal aspecten van een vaginale bevalling.


Het doel van ons onderzoek was de praktijkvariatie in kaart brengen voor ziekenhuizen in Noord-Nederland.

Methode: Protocollen van de gentle sectio caesarea van twaalf ziekenhuizen zijn opgevraagd en geanalyseerd. Bij deze analyse werd er gescoord op een aantal speerpunten van de gentle sectio caesarea.

Resultaten: De grootste variatie binnen de protocollen is gevonden in de temperatuur op de operatiekamer, het gebruik van de hands-off methode en het moment van huid-op-huid-contact.

Conclusie: Er is praktijkvariatie in het uitvoeren van de gentle sectio caesarea door ziekenhuizen in Noord-Nederland. Het beoogde doel van de gentle sectio caesarea wordt hierdoor niet of deels bereikt. Wanneer uitvoerende ziekenhuizen zich bewust zijn van de variatie zal dit mogelijk leiden tot positieve veranderingen in de uitvoering van de gentle sectio caesarea voor de moeder en de neonaat.