Richtlijn foetale groeirestrictie (NTOG 2018 #5)

Het product, de discussie en het proces

In oktober 2017 is de herziene richtlijn Foetale Groei Restrictie verschenen. De belangrijkste veranderingen voor het veld, een aantal discussiepunten over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het proces van de richtlijn ontwikkelingen worden in dit artikel besproken.