Spontane vroeggeboorte in Nederland (NTOG 2018 #6)

Huidige stand van zaken en visie op de toekomst

In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren vòòr 37 weken, waarvan ruim 8000 door spontane vroeggeboorte. 1130 neonaten worden spontaan vòòr 32 weken geboren. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland niet alleen de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit, maar ook van complicaties op de lange termijn bij het kind.

Daar waar tussen 1999 en 2010 een duidelijke daling zichtbaar was in het percentage spontane vroeggeboorten in Nederland, lijkt deze daling tussen 2010-2014 te stagneren. In dit artikel worden de huidige stand van zaken en de kansen voor verdere reductie en lopende onderzoeken besproken.