Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2012.

In 2012 zijn 173.099 vrouwen bevallen en 176.155 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Bijna 90% van hen is geboren tussen 37 en 42 weken.

Ongeveer driekwart van de kinderen is spontaan geboren, en 16% per keizersnee. 27.633 (16%) van de kinderen werd thuis geboren. De perinatale sterfte is zowel in 2011 als in 2012 weer gedaald. PRN heeft deze en vele andere gegevens op hun website gepubliceerd.GeboortenUit de PRN-bestanden is van bijna 99% van alle kinderen die in 2012 zijn geboren, de zwangerschapsduur bij de geboorte bekend. Het overgrote merendeel (91%) wordt geboren na een zwangerschapsduur van 37 weken of meer, 6% na 32 t/m 36 weken en 1% na 22 weken t/m 31 weken. Van alle kinderen is 22% direct na de geboorte opgenomen.Perinatale sterfte in 2012In 2012 overleden er 1.495 kinderen voor, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte (8,5 per duizend). Van deze 1.495 kinderen wordt driekwart (1.150) te vroeg geboren.Wie leveren de gegevens aan?Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en een aantal verloskundig actieve huisartsen leggen over de zorgverlening rondom de geboorte vast in vier deelregistraties: LVR1 (verloskundigen), LVR-h (verloskundig actieve huisartsen), LVR2 (gynaecologen), LNR (kinderartsen en neonatologen). In 2012 neemt 100% van alle praktijken (maatschappen) met het specialisme gynaecologie en obstetrie deel en 100% van alle eerstelijns verloskundige praktijken. Van de kinderartsen nemen in 2012 alle NICU´s en 76% van de kinderartsenpraktijken deel. Hierdoor ontstaat een bestand met gegevens over kinderen die geboren worden na 22 weken zwangerschap tot met opnames op kinderafdelingen binnen 28 dagen na de geboorte.Lange reeks gegevensIn 2001 is de PRN opgericht. Sindsdien verschijnen Jaarboeken zorg in Nederland, waarin de PRN de gegevens presenteert. Daarin laat de PRN ook zien hoe deze gegevens van de zorgverleners zich verhouden tot die van het CBS. De CBS-gegevens zijn afkomstig van de geboorteaangifte bij de burgerlijke stand van alle kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van 24 weken, opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het CBS. Verder vertaalt de PRN deze gegevens ook in internationale indicatoren voor de perinatale zorg (Peristat-indicatoren).Wie iets verder terug wil kijken in de tijd kan terecht in de rapporten Verloskunde in Nederland. Grote Lijnen, met gegevens vanaf 1989.Wat wordt er gedaan met de PRN-gegevens?feedback en praktijkondersteuning voor deelnemende zorgverlenersepidemiologische analyses, zoals de jaarboeken of rapportages over gespecialiseerde onderwerpenreferentiecurven voor geboortegewichtdata voor onderzoek en beleidsamenwerking met CBS om de data te koppelen en te verrijkendata voor internationale vergelijkingen (Peristat)

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

07 January 14