Tubae van vrouwen met klachten na hysteroscopische sterilisatie (NTOG 2017 #6)

Histologisch onderzoek

Essure® is een minimaal invasieve sterilisatiemethode voor vrouwen die poliklinisch, zonder algehele narcose kan plaatsvinden. Hierbij worden hysteroscopisch metalen veertjes in de tubae ingebracht.

Sinds 1,5 jaar hebben een toenemend aantal huisartsen en gynaecologen in Nederland te maken gekregen met vrouwen die klachten ondervinden van het Essure device. Tot dit moment is de oorzaak van deze klachten niet bekend. Bij het operatief verwijderen van de veertjes worden soms opvallende observaties gedaan zoals een perforatie, het chickenwing-fenomeen of een cornuale zwelling. Middels pathologisch onderzoek werden in deze case series 23 tubae van vrouwen die klachten hadden na Essure sterilisatie onderzocht. Weefselonderzoek liet geen uitgesproken weefselreacties of aanwijzingen voor een allergische reactie zien, met uitzondering van een milde chronische inflammatie. Eerder onderzoek naar weefselreacties bij het aan Essure verwante STOP device, liet fibrose zien in de tubae. Hieraan is de werking van Essure toegeschreven. In deze case serie is dat niet aangetoond.