Vaginaal reinigen bij een secundaire sectio ter voorkoming van endometritis? (NTOG 2018 #7))

Endometritis is een veel voorkomende complicatie na een secundaire sectio welke behandeld wordt middels intraveneuze antibiotica. Dit zorgt vaak voor een verlengde opnameduur. Een internationale meta-analyse van goede methodologische kwaliteit met een lage kans op bias (n=3403) toonde aan dat vaginaal reinigen voorafgaand aan een sectio de kans op een endometritis verlaagd van 8,7% naar 3,8%.

Een subgroep analyse bij patiënten met gebroken vliezen liet een verminderde incidentie van endometritis zien van 17,9% naar 4,3%. Vaginaal reinigen is een goedkope en simpele interventie.
Chloorhexidine en povidonjodium lijken even effectief, maar gezien mogelijke allergische reacties bij jodium zou de voorkeur uitgaan naar chloorhexidine. De incidentie van een klinische endometritis na een secundaire sectio in het Maastricht UMC was in 2017 8,5% (n=9/106). Dit resulteert in een NNT voor het vaginaal reinigen in de preventie van endometritis van 21. Het is waarschijnlijk dat vaginaal reinigen daarmee een doelmatige interventie is.