Vroege sondevoeding voor de behandeling van hyperemesis gravidarum (NTOG 2017 #6)

De MOTHER-trial

Hyperemesis gravidarum (HG) komt bij 0,2-6% van de zwangerschappen voor en kan leiden tot dehydratie, slechte voedingsintake en gewichtsverlies. HG is een veel voorkomende reden van ziekenhuisopname in de vroege zwangerschap.

Tot op heden is er weinig bekend over wat de beste behandeling is voor HG. Wij onderzochten middels een gerandomiseerde trial of vroege sondevoeding, naast de standaardbehandeling met intraveneuze rehydratie en anti-emetica een positief effect heeft op maternale en neonatale uitkomsten. Wij vonden geen verschil in geboortegewicht, maternale kwaliteit van leven, ernst van HG-symptomen, duur van de ziekenhuisopname, aantal heropnames, geboortegewicht <p10 en prematuriteit bij de twee groepen. Het is onwaarschijnlijk dat vroege sondevoeding bij vrouwen opgenomen wegens HG, naast de standaardbehandeling enig voordeel oplevert. Bovendien werd de sonde vaak voortijdig verwijderd, vaak op verzoek van de deelneemster. Dit wijst erop dat vroege sondevoeding slecht wordt getolereerd bij vrouwen opgenomen wegens HG.