Wachttijden bij epiduraal analgesie durante partu (NTOG 2017 #4)

In dit artikel wordt een onderzoek naar de wachttijd tussen de vraag om pijnstilling van de barende en het daadwerkelijk starten van de procedure gepresenteerd welke is gestart door het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.

De tijden van de verschillende fases (vraag, overdracht, aanmelding bij anesthesie, oproep om naar de OK te komen, aankomst OK en daadwerkelijke start van de procedure) is bestudeerd. Was de barende onder eerstelijnszorg, was de wachttijd gemiddeld 96 minuten. Was de barende reeds onder behandeling van de tweede lijn dan bedroeg de wachttijd gemiddeld 58 minuten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de voorlichting aan zwangeren en geven inzicht waar die wachttijd bekort kan worden.