Zwanger zijn doe je het liefst in je eigen taal en cultuur

Zwangerschapsvoorlichting aan migranten door Vetc’ers

In de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 heeft het Erfocentrum in samenwerking met het NIGZ, het project Zwanger zijn doe je het liefst in eigen taal en cultuur – Zwangerschapsvoorlichting aan migranten door Vetc’ers uitgevoerd (verder kortweg Gezond Zwanger genoemd).

Fatma Alakay (NIGZ) Marja de Kinderen (PROK Projectmanagement i.o.v. het Erfocentrum) Loes Singels (NIGZ)

Het doel van dit project was om migrantenvrouwen te informeren over de mogelijkheden van onderzoek rondom zwangerschap c.q. de mogelijkheden van preconceptioneel advies, prenataal onderzoek en mogelijkheden van de hielprik. Specifiek aandacht werd gegeven aan het dragerschap van erfelijke bloedarmoede. De informatie is nadrukkelijk ingebed in de bredere informatie over de zwangerschap. De kwantitatieve doelstelling daarbij was om 100 groepsvoorlichtingen te geven aan deze groep. De secundaire doelgroep zijn de Vetc’ers die zelf uit de migrantengroep komen en kundig zijn in gezondheidsvoorlichting en eigen taal en cultuur van de migranten. Vetc’ers zijn voorlichters in eigen taal en cultuur, die op laagdrempelige locaties voorlichting geven over gezondheid en opvoeding. In train-de-trainers bijeenkomsten zijn zij op hun taak voorbereid.

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van het project:

  • Er is een voorlichtingsmap ontwikkeld voor trainers met informatie en werkvormen om Gezond Zwanger bespreekbaar te maken. Deze map is in een oplage van 200 exemplaren verspreidonder Vetc’ers en anderen belangstellenden.
  • Er zijn 50 sets kleurrijke voorlichtingsbladen en 75 cd’s met voorlichtingsplaten verspreid onder Vetc’ers en anderen belangstellenden.
  • Er zijn 150 deelnemersmapjes gemaakt voor de voorlichtingen.
  • Er zijn 88 Vetc’ers getraind om de training Gezond Zwanger te geven.
  • Er zijn 101 voorlichtingen gegeven aan migrantengroepen en hiermee zijn 1380 migranten bereikt.
  • Er is in het najaar van 2008 publiciteit gegeven aan het project door middel van een persbericht, een artikel in het tijdschrift voor verloskundigen en via het eerste en tweede Nationale Congres Preconceptiezorg en de jaarlijkse bijeenkomst van NACG.

Uit de resultaten blijkt dat de doelstellingen van het project gerealiseerd zijn. Hoewel zwangerschap voor migranten een belangrijk onderwerp is, is ook duidelijk geworden dat het bereiken van de doelgroep geen vanzelfsprekendheid is. Het dient aanbeveling om de werkwijze van dit project als voorbeeld van goodpractice verder uit te werken, opdat het nog beter kan aansluiten op de doelgroep. Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie is ook een open discussie over de voorlichting in eigen taal en cultuur en het versterking van het kwetsbare netwerk van Vetc’ers. Daarbij zal, naast groepsvoorlichtingen, het digitaal aanbieden van informatie voor de migranten zelf en voor Vetc’ers en eerste lijn van belang zijn.

Het Erfocentrum en NIGZ gaan in samenwerking kijken hoe zij het thema Gezond Zwanger verder kunnen implementeren in Nederland. Daarbij zal worden aangesloten bij de aanbevelingen uit het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte ‘Een goed begin – Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’. In dit rapport wordt het belang van goede voorlichting aan (allochtone) vrouwen in achterstandssituaties benadrukt.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

01 March 12