Privacy policy

Disclaimer

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de redactie van Kennispoort Verloskunde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Kennispoort Verloskunde is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Kennispoort Verloskunde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV), initiatiefnemer en eigenaar van Kennispoort Verloskunde. Vermenigvuldiging van materiaal in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de redactie van Kennispoort Verloskunde. U kunt toestemming vragen kan door ons een e-mail te sturen naarredactie@kennispoortverloskunde.nl

Cookies

De website van Kennispoort Verloskunde maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en Google Analytics. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, en hoe we zaken kunnen verbeteren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website staat op servers staat opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser. Meer informatie vindt onder de volgende links: Internet Explorer, Chrome Firefox  en Safari . Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruiksgegevens

Bij de registratie op Kennispoort Verloskunde, verschaffen gebruikers persoonsgegevens. Hiermee krijgen zij (kostenloos) toegang tot het beveiligde gedeelte van de website, die alleen toegankelijk is voor (toekomstige) professionals die actief zijn op het gebied van geboortezorg.. De respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Kennispoort Verloskunde en de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV) gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van eigen nieuwsbrieven en publicaties, evenals aankondigingen en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Vragen over het privacybeleid van Kennispoort Verloskunde kunnen per e­mail via redactie@kennispoortverloskunde.nl worden gesteld.

Documenten

De website van Kennispoort Verloskunde bevat de mogelijkheid om zowel door Kennispoort Verloskunde als door derden opgestelde documenten te downloaden. Kennispoort Verloskunde geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze documenten. Kennispoort Verloskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Hyperlinks

De Kennispoort Verloskunde-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kennispoort Verloskunde liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Kennispoort Verloskunde. De Kennispoort Verloskunde is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Kennispoort Verloskunde geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen en tips met betrekking tot content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen naar: redactie@kennispoortverloskunde.nl

Reacties op berichten

Kennispoort Verloskunde biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om te reageren op artikelen en berichten. Deze reacties van gebruikers geven de persoonlijke mening en visie van deze auteurs weer. Kennispoort Verloskunde is dan ook niet aansprakelijk voor hun standpunten. 
Kennispoort Verloskunde kan daarnaast op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de reacties van bezoekers. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijvers en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Kennispoort Verloskunde.

Kennispoort Verloskunde kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal via een deeplink door bezoekers van de site. Kennispoort Verloskunde behoudt zicht het recht om reacties te sluiten wanneer deze het volgende bevatten: racistische uitlatingen, onnodig schokkend materiaal, reclame, scheldwoorden of taal die anderen lastig valt. De volledige verantwoordelijk