Programma -= Naar een wetenschapscommissie voor onderbouwing van de ‘normale’ verloskunde

Juliet Droog, bestuur KNOV en hoofdverloskundige LUMC

Afgelopen maand mei, tijdens een overleg tussen de SSOV (samenwerkende opleidingen verloskunde), de KNOV en de Masteropleiding Verloskunde (AMC), vonden de drie partijen het voor de toekomst van de “normale” verloskunde èn voor de ontwikkeling van de opleidingen verloskunde zeer urgent dat er onderzoek komt naar het normale verloop van zwangerschap en bevalling.

Het blijkt lastig om dit onderzoek van de grond te krijgen. Lopende onderzoeksprogramma’s financieren vooral verloskundig onderzoek dat uitgaat van pathologie (ZonMW). Bovendien is er geen infrastructuur waarin het wetenschappelijk onderzoek naar de “normale” verloskunde kan gedijen.

De KNOV, SSOV en Masteropleiding Verloskunde hebben geconcludeerd dat zij met elkaar de regie in eigen hand moeten nemen. De KNOV neemt hierin het voortouw door in 2007 een wetenschapscommissie in te stellen en de start van deze commissie – gedurende twee jaar – fi nancieel mogelijk te maken. De Algemene LedenVergadering van de KNOV heeft hiermee ingestemd tijdens de vergadering van november 2007. De Wetenschapscommissie zal de opdracht krijgen een infrastructuur te realiseren voor het wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de “normale” verloskunde. Onderdelen van deze opdracht zijn, het:
• vaststellen van het wetenschapsdomein en deze op de agenda krijgen van relevante organisaties als VWS en
Raad van Gezondheidszorg Onderzoek;
• vaststellen van een wetenschapsagenda 2007-2012;
• verbinden van onderzoeksactiviteiten op het gebied van de normale verloskunde, bijvoorbeeld door een virtuele
onderzoeksschool te starten;
• uitzetten van onderzoekslijnen met de bijbehorende hoogleraren, promovendi;
• realiseren van snelle successen waarbij de “normale” verloskunde zichtbaar gemaakt wordt;
• realiseren van structurele financiering als vervolg op de startfinanciering door de KNOV.
De Wetenschapscommissie kan zich over de positionering van de verloskunde in een wetenschappelijke en internationale setting laten adviseren door een Raad van Advies. Hierin kunnen experts zitting nemen die het pad van de wetenschap al bewandelen (denk bijvoorbeeld aan de huisartsengeneeskunde).

De opdracht aan de wetenschapscommissie wordt op dit moment geformuleerd door een voorbereidingscommissie en wordt eind 2006 aan de KNOV aangeboden. In 2007 zal de wetenschaps commissie dan geïnstalleerd kunnen worden!