Programma – Sessie C: Normal birth. What’s the question?

Mechtild Gross (Hannover Medical University), Pien Offerhaus (KNOV),
Marianne Nieuwenhuijze (AVM)

* Download hier de PowerPoint presentatie van Sessie C
Onderzoek begint vaak met een interessant idee, twijfel over de juiste werkwijze, nieuwsgierigheid, een discrepantie in beleid, de drang om iets te weten, een vraag van een cliënt. Kortom, dicht bij de dagelijkse praktijk.

Om het vervolgens werkelijk te kunnen onderzoeken moet dat idee omgezet worden in een onderzoeksvraag. Een heldere vraag formuleren is echter niet eenvoudig. Dat vraagt het nodige denkwerk. Allerlei elementen moeten opgenomen worden in de vraag om scherp te krijgen wat nu precies onderzocht gaat worden. De populatie/patiënt waarin onderzoek gedaan wordt moet duidelijk afgebakend zijn, de eventuele interventie moet eenduidig benoemd worden, ook moet duidelijk zijn waarmee de interventie vergeleken (comparison) wordt en tenslotte moeten de uitkomsten (outcome) relevant zijn voor het probleem. Een duidelijke onderzoeksvraag is de basis om te komen tot hetgeen we werkelijk willen weten.

Dit voorjaar heeft de KNOV haar leden geraadpleegd over onderzoeksonderwerpen in de verloskunde. Dit gebeurde op verzoek van ZON-MW i.v.m. het opzetten van een nieuwe subsidieronde in het onderzoeksprogramma ‘Doelmatigheid’. Er zijn door verloskundigen vele suggesties gedaan voor onderzoeksonderwerpen rondom de baring. U suggereert onder andere onderzoek naar de “voorbereiding op de baring”, u wilt meer weten over “amniotomie ter preventie van serotiniteit” en noemt “zelfvertrouwen/eigen effectiviteit: determinanten en interventies”. Wij zijn benieuwd wat u over deze en andere onderwerpen precies wil weten. In deze workshop zullen we aan de slag gaan met het formuleren van goede onderzoeksvragen op basis van de resultaten van deze ledenraadpleging. Op die manier willen we helder krijgen wat u wilt weten over de baring en kunt u bijdragen aan de richting van toekomstig onderzoek.