Programma – Thema A

Sprekers
Eric Steegers (Erasmus MC)  en Cilia Born (SROV)

Achtergrond: Sinds de verklaring van Bologna in 1999 is in Nederland de Bachelor-Master structuur ingevoerd. De verloskundige opleidingen bevinden zich nu nog onder het regiem van VWS. Gezien de zelfstandige medische professie en het unieke verloskundige zorgstelsel in Nederland is inbedding binnen de BaMa structuur een interessant gegeven.

Doelstelling bij het thema
Verkennen en bespreken van de mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen op het gebied van verloskundig onderwijs binnen de BaMa structuur in samenwerking met universiteiten.

Uitkomsten discussie
Met betrekking tot de opleidingen werd geconcludeerd dat de doorstroming van de verloskunde opleidingen naar de wetenschappelijke opleidingen laagdrempeliger moet worden. Zo wordt beter geborgd dat er voldoende studenten uitstromen met voeling voor de issues van de verloskundigen en die mede als aanjagers van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein kunnen fungeren. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat het onnodig is om massaal verloskundigen wetenschappelijk onderwijs aan te bieden. Zo blijken de huidige verloskunde opleidingen bijvoorbeeld heel goed te voorzien in hoogstaand Evidence Based onderwijs.

Download de presentatie (Microsoft PowerPoint; 302kb)