Programma – Thema B

Sprekers
Gerard Essed (AzM/UM) en Marianne Nieuwenhuijze (VVS)

Overwegingen bij het thema
Het wetenschapsdomein verloskunde zal zich verder moeten ontwikkelen, teneinde de zelfstandige medische professie en het unieke verloskundige zorgstelsel in Nederland te kunnen behouden.
Verloskundigen kennen tot op heden geen onderzoekstraditie, er is sprake van een afhankelijke positie ten opzichte van de naast gelegen domeinen (gynaecologie/verloskunde en huisartsgeneeskunde)

Doelstelling bij het thema
Verkennen en bespreken van de mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen universiteiten en verloskundigen op het gebied van verloskundig onderzoek.

Uitkomsten discussie
De discussie spitste zich toe op het belang van wetenschappelijk verloskundig onderzoek. Er werd helder uiteen gezet dat het verloskundige domein haar toekomst te grabbel gooit, als ze niet zelf het initiatief neemt op het gebied van onderzoek. De Tandheelkunde biedt wat dat betreft interessant vergelijkingsmateriaal. Vanaf het moment dat Tandheelkunde meer aandacht besteedde aan de wetenschappelijke onderbouwing van haar vak, heeft het vak een enorme groei doorgemaakt. Dat heeft weer geleid tot een veel betere aanpak van een aantal belangrijke aandoeningen, zoals cariƫs.

Download de presentatie (Microsoft PowerPoint; 247kb)