Programma – Thema C

Sprekers
Fedde Scheele (VUMc/SLAZ) en Joyce Kors (KVV)

Overwegingen bij het thema
Het inzetten van verloskundigen bij medisch praktijk onderwijs kan bijdragen aan het versterken van de relatie tussen twee samenwerkende beroepsgroepen. Wederkerigheid is hierin een centraal thema. Wat is de relevantie van deze ontwikkeling, en wat zou op termijn de uitwerking kunnen zijn?

Doelstelling bij het thema
Verkennen en bespreken van de mogelijkheden voor het inzetten van verloskundigen bij medisch praktijk onderwijs in samenwerking met universiteiten.

Uitkomsten discussie
Het derde thema betrof de inzet van verloskundigen bij medisch praktijk onderwijs. Belangrijkste motivatie hiervoor is versterking van de relatie tussen twee samenwerkende beroepsgroepen. De verloskunde en geneeskunde hebben overlappende competenties en verantwoordelijkheden. Daardoor is samenwerking onontkoombaar en gedeeld onderwijs kansrijk. Bovendien beschikken verloskundigen over specifieke kwaliteiten, zoals de fysiologische expertise en de nadruk op risicoselectie, die een waardevolle aanvulling vormen voor het geneeskundige curriculum. De aanwezigen concludeerden dat angst voor inmenging over en weer het belangrijkste obstakel lijkt te zijn voor een volgende stap op dit gebied.

Download de presentatie (Microsoft PowerPoint; 241kb)