Programma – Thema D

Sprekers
Maas Jan Heineman (UMCG/AMC) en Lucienne Spliet (KVV/VAA)

Overwegingen bij het thema
Sinds de verklaring van Bologna in 1999 is in Nederland de Bachelor-Master structuur ingevoerd.
De verloskundige opleidingen bevinden zich nu nog onder het regiem van VWS. Gezien de zelfstandige medische professie en het unieke verloskundige zorgstelsel in Nederland is inbedding binnen de BaMa structuur een interessant gegeven. Uitwisseling van onderwijs binnen diverse onderdelen van zowel de geneeskunde als de verloskunde opleidingen behoort tot de mogelijkheden

Doelstelling bij het thema
Verkennen en bespreken van de mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen binnen zowel de geneeskundige als verloskundige opleidingscontext gericht op onderzoek, minor/major variaties en multiprofessioneel onderwijs.

Uitkomsten
Tot slot van de conferentie bogen de deelnemers zich over de samenwerkings mogelijkheden tussen de verloskunde opleidingen en de geneeskunde faculteiten. Wie de beroepsprofielen van de verschillende disciplines vergelijkt (verloskundige, arts, gynaecoloog, etc.) constateert op diverse terreinen overlap, zoals op het terrein van de prenatale diagnostiek. Daarnaast leidt samenwerking tot betere ketenzorg. Kortom, de opleidingen hebben diverse gemeenschappelijke doelen.

Download de presentatie (Microsoft PowerPoint; 296kb)