Programma – Verloskundig onderzoek in Nederland

argreeth van der Meijde (SSOV) en Pien Offerhaus (KNOV)

* Download hier de PowerPoint presentatie van Margreeth van der Meijde
* Download hier de PowerPoint presentatie van Pien Offerhaus
Het afgelopen twee jaar zijn voorbereidingen getroffen om een goede infrastructuur te scheppen voor verloskundig onderzoek in Nederland. De pre-commissie Wetenschapscommissie heeft het huiswerk voor de komende periode in kaart gebracht, als leidraad voor de op te richten Wetenschapscommissie. In 2008 zal deze commissie daadwerkelijk van start gaan.

Daarnaast heeft de KNOV dit voorjaar haar leden geraadpleegd over onderzoeksonderwerpen in de verloskunde. Dit gebeurde naar aanleiding van een brede veldraadpleging van ZON-MW onder gezondheidszorgorganisaties, i.v.m. het opzetten van een nieuwe subsidieronde in het onderzoeksprogramma ‘Doelmatigheid’. (zie meer hierover bij parallelsessie C: Normal birth: What’s the Question?)

De Stichting Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SSOV) juicht deze ontwikkelingen toe. Door middel van de activiteiten van Kennispoort Verloskunde wil de SSOV een extra stimulans geven en een basis creëren voor een ‘science minded’ verloskunde domein, waar actief wordt geparticipeerd in onderzoek en volop kennis wordt gedeeld.

De website en de onderzoeksdatabase vormen het hart van Kennispoort Verloskunde, met inmiddels bijna 1.600 geregistreerde gebruikers en ruim 50.000 hits per maand (91.000 in oktober!). De onderzoeksdatabase groeit rustig door en omvat inmiddels zo’n 375 onderzoeken en publicaties die ruim 600 keer per maand worden gedownload. Afgaande op de geregistreerde deelnemers is circa 40% verloskundige, 40% student verloskunde en 20% gynaecoloog, verloskundig actieve huisarts, of anderszins professioneel actief in het vakgebied.

Geheel nieuw is de jaarindex “Verloskunde Onderzoek Nederland 2007”. Hierin wordt een actueel overzicht gepresenteerd van het onderzoek in Nederland dat direct relevant is voor het verloskunde domein; actueel onderzoek dat raakt aan de eerstelijns verloskundige zorg of aan de fysiologische verloskunde. Het zijn allemaal lopende projecten, projecten die zeker binnen enkele maanden van start gaan en projecten die niet langer dan een jaar geleden zijn afgesloten. Op deze manier geeft de jaarindex een actuele stand van zaken. Doel van de jaarindex is om professioneel geïnteresseerden op een overzichtelijke manier kennis te laten nemen van het onderzoek dat plaatsvindt op het terrein van de verloskunde. De transitie van de verloskundeopleidingen naar OCW biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling van stevige Midwifery Science domeinen en Midwifery Research programma’s. De opleidingen komen onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) te vallen en sluiten zich uiterlijk 1 september 2008 aan bij een instelling voor Hoger Onderwijs. Zo ontstaan er nog sterkere samenwerkingsrelaties met hogescholen en universitaire centra, dan voorheen al het geval was.