Redactie

Kennispoort Verloskunde biedt een laagdrempelige infrastructuur, waar de professionele verloskunde gemeenschap gebruik van kan maken. Voor alle essentiële onderdelen van deze website, kunnen de gebruikers ook zelf inhoud aandragen.

De redactie is actief op de achtergrond als facilitator van de informatie- en kennisuitwisseling. Het redactieteam screent de aangeboden onderzoeken, nieuwsfeiten, activiteiten e.d. op relevantie en geschiktheid voor publicatie. Daarnaast vergaart de redactie zelf actief bijdragen ten behoeve van de nieuwsservice en het congres. De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde informatie te bewerken voor publicatie, of eventueel af te wijzen.

De redactie wordt aangevoerd door Denise Hilhorst en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de Academie Verloskunde Maastricht, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen.

De redactie is bereikbaar per e-mail: redactie@kennispoortverloskunde.nl