Antidepressiva tijdens de zwangerschap: een inventarisatie van de risico’s

Op 14 april j.l. promoveerde Tessa Ververs aande Universiteit Utrecht op haar proefschriftover het gebruik van antidepressiva tijdens dezwangerschap (Ververs, 2009). Ongeveer 2%van de Nederlandse vrouwen gebruikt tijdens(een gedeelte van) de zwangerschap anti -depressiva. Er is nog weinig bekend over deeffecten en risico’s van antidepressiva tijdens dezwangerschap en eenduidig beleid ontbreekt.Ververs onderzocht de achtergrond van antidepressivagebruiktijdens de zwangerschap,en gebruikte vervolgens de data van de OAZEstudie(Onderzoek naar Antidepressiva tijdensde Zwangerschap: een Evaluatie) om eenbeeld te krijgen van de veiligheid van anti -depressivagebruik in de zwangerschap. In 2007publiceerde Ververs al in dit tijdschrift over devoorlopige resultaten van haar onderzoek, engaf zij enkele praktische aanbevelingen(Ververs, 2007).

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 September 09

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.