Botsende belangen: baas in eigen buik

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Commissie Gynaecoloog en Maatschappij van de NVOG dr. C.D. de Kroon (vz) dr. G. Kleiverda drs. E.J. Roos drs. A. van der Steen F. van Dunné T. Steenstra Toussaint – Corporaal A. Elvan drs. E.G.C. van Seumeren

Al geruime tijd liep de Commissie Gynaecoloog en Maatschappij van de NVOG rond met het idee ‘iets te doen met Shared Decision Making’: een veelbelovende methode om patiënten meer te betrekken bij beslissingen over hun behandeling. Tegelijkertijd uitten kritische consumenten op een congres over Human Rights in Childbirth hun ongenoegen over de gebrekkige mogelijkheden zelf over hun eigen bevalling te beslissen. Daarom werden enkele van die kritische consumenten uitgenodigd op een vergadering van de commissie. Na het aanhoren van hun zeer indrukwekkende verhalen was het duidelijk: de Commissie Gynaecoloog en Maatschappij ging aan de slag met ‘verloskundige zorgvragen buiten de richtlijnen en verloskundige indicatielijsten’. Het plan voor de invitational conference ‘Botsende Belangen’ die in september 2013 zou plaatsvinden, was geboren. We spreken december 2012, ver voordat bekend werd dat de IGZ een tuchtzaak had aangespannen tegen verloskundigen die zorg hadden verleend aan zwangeren met een tweedelijns indicatie. Toen dat duidelijk werd, werd de urgentie van de conferentie alleen maar groter. Onderstaand het verslag van een middag waarin alle stakeholders (zoals dat zo mooi heet) aan bod zijn geweest en het fenomeen vanuit alle mogelijke perspectieven is bekeken en bediscussieerd.

Datum publicatie

01 February 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.