De kans op zwangerschap bij vrouwen met anovulatie WHO-type-II, na twaalf cycli met clomifeencitraat

drs. N.S. Weiss

Samenvatting
Indien vrouwen met PCOS of anovulatie WHO type II een kinderwens hebben, is ovulatie-inductie met clomifeencitraat (CC) de behandeling van eerste keus. De optimale duur van deze strategie is onduidelijk. In de praktijk wordt regelmatig na zes ovulatoire cycli met CC en uitblijvende zwangerschap overgegaan op gonadotrofinen. Deze medicatie geeft echter een hogere kans op meerlingzwangerschappen en is duurder. De resultaten van dit retrospectief cohort onderzoek laten een doorgaande zwangerschapskans van 54% zien bij doorbehandelen met CC tot 12 cycli. Gonadotrofinen lijken op basis hiervan slechts geïndiceerd te zijn bij CCresistentie of indien vrouwen na 12 ovulatoire cycli met CC niet zwanger geraakt zijn. Wat de eventuele meerwaarde is van behandeling met gonadotrofinen in een eerder stadium, zal aangetoond moeten worden met een gerandomiseerde studie. Op dit moment werken wij daarom aan de M-OVIN studie.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 March 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie