De rol van risicoselectie in een integraal verloskundig zorgmodel

Mevrouw S.M.P.J. Jans Mevrouw S.M.P.J. Jans H Perdok H Perdok H Perdok H Perdok
meer auteurs...
sluiten

Risicoselectie is een belangrijk kenmerk van het Nederlandse verloskundig systeem van eerste- en tweedelijns zorg. Nu er in steeds meer regio’s wordt geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen waarbij de zorg tussen de eerste- en tweedelijn meer wordt geïntegreerd, rijst de vraag: wat is de rol van risicoselectie binnen een integraal verloskundig zorgmodel?

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 February 13

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen