Digitale dataset PWD voor geboorteketen is klaar

De ketenpartners zijn het eens. Nu invoeren!

E. Weijers M.C.J.T. Kroeze Kloosterziel

Het moment dat u het PWD in de praktijk gaat gebruiken komt steeds dichterbij: landelijke digitale gegevensuitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en andere ketenpartners. De dataset voor acute overdracht is door de beroepsgroepen vastgesteld en softwareleveranciers werken aan de techniek zodat berichten tussen zorgverleners gestructureerd en veilig kunnen worden verstuurden en ontvangen. Ondertussen ligt er een taak voor gynaecologen: ‘Het is nu belangrijk om landelijke bekendheid te geven aan het systeem en om de raden van bestuur van ziekenhuizen in te lichten.’

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 April 13

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie