Eerstelijns cultuur en omgeving belangrijke leerervaring studentverloskundigen

DOI Code: 10.1016/j.midw.2020.102685

A community of practice in a midwifery led unit. How the culture and environment shape the learning experience of student midwives
Norris S, Murphy F.

Midwifery 2020;86:102685

Lees het originele artikel hier

De onderzoekers stellen dat de gemedicaliseerde zorg in het Verenigd Koninkrijk (VK) de fysiologische baring(szorg) ondermijnt. Zij onderzochten daarom hoe studentverloskundigen leren in een eerstelijns setting (‘alongside midwifery-[led]-unit’; AMU) waar (ziekenhuis)technologie afwezig is. De huiselijk ingerichte AMU, met privacy voor bevallen(de) vrouwen en partners, bevond zich in een algemeen ziekenhuis in het VK.

Gedurende 14 maanden is participatieve observatie gedaan van dagelijkse werkzaamheden en baringszorg door tien verloskundigen en tien studentverloskundigen. Kort na observatie zijn notities gemaakt en semigestructureerde interviews afgenomen, die op thema zijn geanalyseerd.

De thema’s die ontstaan uit de data gerelateerd aan de omgeving en cultuur van de AMU en de observaties en interviews met de verloskundigen (focus van dit onderzoek) betreffen “practice of midwifery-led-care(1)”, “ways of knowing in the midwifery-led-unit(2)” en “being-with-student: teaching and learning, the process of moving from the periphery(3)”.

De inrichting en atmosfeer van de AMU creëren een gevoel van rust, welkom-zijn en onafhankelijkheid(1), wat een prettig leerklimaat vormt voor studentverloskundigen(1). De technologieloze rustige omgeving en autonoom werken stimuleren verloskundigen tot bevorderen van de fysiologie(1), door aanwezigheid, intuïtie en beoordeling door observatie die minder invasief is voor barenden (2). Zij gebruiken zowel ervaringsgerichte, empirische als impliciete kennis(2). Gevoel van autonomie en kracht werken als energiebron voor henzelf en (ter bekrachtiging van) barende vrouwen(2).

Daarnaast komt een ‘community-of-practice’ naar voren; een hechte groep met een gedeelde passie voor fysiologische baringszorg waarin men, ook met nieuwkomers ‘van buiten’, samen wil leren om te verbeteren(3). De studentverloskundigen (nieuwkomers) leren daarin naast klinische vaardigheden tevens hoe ze een verloskundige worden en deel kunnen uitmaken van de beroepsgroep(3); de onderzoekers vinden hierin een conceptueel kader voor professionele inwijding tot ‘midwifery-led-practice’.

De onderzoekers concluderen dat een gedeelde zorgfilosofie en kennis over fysiologische geboortezorg het leren van studentverloskundigen ondersteunt en hen inwijding biedt in de eerstelijns verloskundige zorg. Daarnaast creëert het een positieve/stimulerende (werk)omgeving, ook voor barenden.

Type

Midwifery 2020;86:102685
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.