Ernstige symfyseruptuur durante partu waarvoor plaatosteosynthese

drs. L.M. ten Bos drs. M. van der Zanden drs. F.D. Boekhoudt dr. R.A.K. Samlal

Samenvatting
Bekkenpijn en –instabiliteit zijn veelvoorkomende, over het algemeen vrij onschuldige klachten tijdens en na de zwangerschap. Echter, in een enkel geval ontstaat tijdens de bevalling een ruptuur van de symfysaire ligamenten, waarbij ernstige complicaties kunnen optreden. Behandeling is over het algemeen conservatief; wij presenteren een casus waarin gebruik is gemaakt van plaatosteosynthese om het herstel te bespoedigen.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 May 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie