Heeft niet-invasieve prenatale diagnostiek de toekomst?

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Claartje van der Linden enDirk Stemerding Tijdschrift voor Verloskundigen

Gerichte, niet-invasieve prenatale diagnostiek is voor sommigeaandoeningen in de nabije toekomst mogelijk. Maar welke obstakelszijn te verwachten bij de invoering daarvan en is het ook wenselijk?Dat verloskundigen een verantwoordelijkheid hebben in deze discussiekwam in een eerder nummer aan de orde. Van der Linden en Stemerdinglegden een aantal scenario’s voor aan deskundigen en zorgverleners.Ze bleken een nuttig hulpmiddel te zijn bij het denken over demogelijke gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen.

Datum publicatie

17/11/2006

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.