Iedere slechte uitkomst verdient een audit!

Een verslag van een audit over fluxus post partum

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Relinde van der Stouwe

De audit als methode voor de verbetering vande verloskundige zorg staat volop in debelangstelling (Van Diem et al, 2008; Waelputet al, 2008). Niet alleen gevallen van perinatalesterfte worden op deze manier geëvalueerdmaar ook maternale sterfte en ernstigematernale morbiditeit (Schutte et al, 2008;Zwart et al, 2009).Hoe wordt kwaliteit van verloskundige zorggemeten? Hoe kan audit hieraan bijdragenen hoe komen de zorgverleners tot een beoordelingvan de door hen verleende zorg? Eenredacteur van dit tijdschrift mocht aanwezigzijn bij een audit naar fluxus post partum endoet verslag van een leerzame middag.

Datum publicatie

01 July 09

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.