Kracht, trots en trauma

Verloskundigen over baringspijn

de visie van Nederlandse verloskundigen komt in discussies en artikelen over baringspijn maar mondjesmaat aan de orde. in de publieke opinie worden hun opvattingen soms karikaturaal neergezet als hardvochtig en calvinistisch. Maar wat is daar van waar? hoe kijken zij aan tegen baringspijn en hoe gaan ze ermee om? Wat zouden ze graag anders willen zien? drie praktiserende verloskundigen en twee redacteurs van het TvV gingen in gesprek over pijn.

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 February 11

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen