LESA Onderzoek van de pasgeborene

S. Flikweert S. Flikweert Mevrouw S.M.P.J. Jans Mevrouw S.M.P.J. Jans G.M.T. Klomp MSc RM G.M.T. Klomp MSc RM
meer auteurs...
sluiten

Deze LESA beschrijft de inhoud van het lichamelijkonderzoek van de pasgeborene direct postpartum.Het lichamelijk onderzoek van de pasgeborene is eenroutineonderzoek met als doel het opsporen van manifesteafwijkingen.Het is van belang dat de huisarts op korte termijn op dehoogte wordt gesteld van de geboorte van het kind envan de resultaten van het lichamelijk onderzoek van depasgeborene.Verloskundige en huisarts stemmen regionaal het verwijsbeleidnaar de tweedelijn af en maken afspraken overde berichtgeving hierover tussen de verschillende hulpverleners.De LESA geeft aandachtspunten voor structureel overlegop regionaal niveau. Huisartsen en verloskundigen kunnendaarmee regionaal werkafspraken maken.

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

25/11/2008

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen