MEOWS, een hulpmiddel om maternale sterfte te voorkomen Modified Early Obstetric Warning System

dr. S.M.I. Kuppens dr. J.M. Schutte dr. T.H. van den Akker drs. N.M.A.A. Engel prof dr. C.J.M. de Groot drs. M.H.H.M. Kerkhof dr. N.W.E. Schuitemaker dr. J.Stekelenburg dr. G.M. Vermeulen dr. J.J. Zwart prof. dr. J. van Roosmalen

Samenvatting
De MEOWS (Modified Early Obstetric Warning System) is een obstetriespecifiek systeem waarbij de vitale parameters geregistreerd worden. Door vroegtijdige herkenning van alarmsignalen, is de MEOWS een hulpmiddel om maternale sterfte en morbiditeit te voorkomen. In Engeland is de MEOWS algemeen ingevoerd en wordt het niet geïmplementeerd hebben van een dergelijk warning system ook als substandard caregezien. Ook in Nederland kan het introduceren van MEOWS wellicht maternale morbiditeit en sterfte voorkomen. Wij adviseren daarom ter verbetering van veiligheid en obstetrische uitkomst in ons land de MEOWS op onze verloskamers en kraamafdeling te introduceren.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 July 14

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie