Moedersterfte in Nederland

Joke Schutte

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Wereldwijd overlijden jaarlijks 535.900 vrouwenten gevolge van de zwangerschap [Hill et al,2007]. In dit perspectief is de moedersterfte inNederland gelukkig laag, maar in de periode1993-2005 wordt wel een stijging waar -genomen. Deze is voornamelijk toe te schrijvenaan sterfte bij zwangere vrouwen met eenonderliggende aandoening. Moedersterfte iseen belangrijke indicator voor de kwaliteitvan de geleverde obstetrische zorg in eenland. Gynaecoloog Joke Schutte voerde inhaar promotieonderzoek een confidentialenquiry uit om een nauwkeurig beeld tekrijgen van de hoogte en de onderliggendeoorzaken van moedersterfte.

Datum publicatie

01 June 10

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.