Onderzoek binnen de verloskunde en kraamzorg door TNO

Het team Verloskunde en Kraamzorg van TNO is enthousiast bezig vorm te geven aan een vakgroep Women’s and Family Health. Hierin heeft verloskundig onderzoek een prominente plek. Uitgangspunt bij TNO is altijd om met onderzoek bij te dragen aan bruikbare toepassingen voor de praktijk. Ons onderzoek doen we daarom het liefst samen met de praktijk en zo bieden we verloskundigen binnen projecten zoveel mogelijk de mogelijkheid om te promoveren. Op dit moment zijn er zes verloskundigen op deze manier bij het team betrokken. Enkele projecten lichten we hier kort toe.

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 January 14

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen