Van de ezel en de steen…

Dr. Dennis van Hamont

Perforatie van intra-uteriene anticonceptiva is geen noviteit en verloopt veelal zonder ernstige complicaties. Hoe korter postpartum des te hoger de kans op perforatie, waarbij mogelijk ook lactatie een rol speelt. Indien na de gebruikelijke onderzoeken getwijfeld wordt of het spiraal nog in situ is, dient aanvullend onderzoek te worden verricht alvorens over te gaan tot het plaatsen van een nieuw spiraal.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 April 13

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie