Verloskunde: van kennis naar wetenschap

In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit artikel gaat verloskundige en historicus Loes Schulz in op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen.

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 January 14

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen