Verloskundigenzorg in cijfers

Praktijken van de Deliverstudie

Het afgelopen anderhalf jaar hebben twintigverloskundigenpraktijken veel werk verricht inhet kader van de grootschalige Deliverstudie(www.deliver-studie.nl), om de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland in kaart tebrengen. Hieronder wordt beschreven welkepraktijken dit zijn, hoe de werving is verlopenen wat de kenmerken van deze praktijkenzijn.

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 January 11

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen