Wat komt er uit de PAN?

Foetale bewaking

Ilse de Jagher, Dr. Anneke Kwee,

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) en het Nederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) presenteren een rubriek, met casuïstiek en aanbevelingen uit de audit: ‘Wat komt er uit de PAN’. In deze aflevering staat foetale bewaking centraal.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 September 13

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie