Wat ons opvalt in de LVR2: HPP revisited

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

T. de Neef A. Franx C.C.T. Rietberg H.C.J. Scheepers

Bijna twee jaar geleden rapporteerden wij op deze plaats wat ons opviel in de LVR2 aangaande haemorrhagia post partum (HPP): de sterke toename gedurende de voorgaande vijf jaar. Zo’n toename is ook geconstateerd in andere landen en een bevredigende verklaring ontbreekt. Dit heeft ons ertoe aangezet om nog eens op een andere manier naar de beschikbare gegevens te kijken. Het idee was dat er wellicht prakijken zijn die zich onttrekken aan de algemene trend door een lage, stabiele of zelfs dalende incidentie van HPP, en dat er in het beleid dat deze praktijken voeren, generaliseerbare aanknopingspunten zijn voor verbetering. Met hulp van Stichting Perinatale Registratie Nederland hebben wij een klein aantal van dergelijke  best-of-class-praktijken geselecteerd en bevraagd om te zien of we tot een hypothese over goed HPP-beleid zouden kunnen komen. Dat laatste is niet gelukt maar de gesprekken hebben wel geleid tot meer inzicht in het fenomeen.

Datum publicatie

01 September 11

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.