Wat ons opvalt in de LVR2: Perinatale sterfte (3): Stuitligging a terme

T. De Neef A. FRANX C.C.T. RIETBERG

In onze huidige analyses met LVRinsight zoomen we in op verschillende aspecten van perinatale sterfte. We hebben in eerdere afeveringen laten zien dat bij voldragen kinderen het risico op sterfte ante partum vergelijkbaar is met het sterfterisico tijdens en na de baring en dat de perinatale sterftekans het kleinst is rond week 40. Electieve inleidingen
en sectio’s blijken relatief veilig te zijn. Ditmaal onderzoeken we de perinatale sterfte van aterme kinderen in stuitligging.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 May 10

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.