Wat ons opvalt in de LVR2: Recente trends

T. de Neef A. Franx

De LVR2 voor 2010 is (later dan gewoonlijk) gepubliceerd. Wij nemen de gelegenheid om veranderingen te belichten voor onderwerpen die eerder in deze rubriek aan de orde zijn geweest. Deze onderwerpen hebben betrekking op de organisatie, de casemix, het beleid en het resultaat van de tweedelijns verloskundige zorg.

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie

Datum publicatie

01 November 11

Type

Ned. Tijdschrift voor Obstetrie en Gyneacologie