Wetenschapscommissie

Wil van Veen

Op 31 mei 2011 installeerde de KNOV haar wetenschapscommissie. Daar waren twee voorbereidingsjaren aan voorafgegaan door een werkgroep onder leiding van prof. dr. ir. Brug. De KNOV beoogde met de installatie twee doelen: een wetenschappelijke onderbouwing van de fysiologische verloskunde en de ontwikkeling naar een academisch opgeleide verloskundige. Tot voorzitter van de commissie werd benoemd prof. Dr. Simone Buitendijk, toen nog hoogleraar eerstelijns verloskunde en ketenzorg aan de Universiteit van Amsterdam

Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 January 14

Type

Tijdschrift voor Verloskundigen