Zo vader zo baby?

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Wat dragen vaders bij aan perinatale uit -komsten? In vergelijking tot de hoeveelheidstudies die er naar maternale invloeden is uit-gevoerd, is deze vraag amper aan bod geko-men. De Canadese arts Prakesh Shah voerdeals eerste een systematic review uit [PrakeshS. Shah, 2010], die licht op werpt op de relatietussen vaderlijke factoren en prematuriteit,laag geboortegewicht en dysmaturiteit.

Datum publicatie

01 October 10

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.