Zo vader zo baby?

Wat dragen vaders bij aan perinatale uit -komsten? In vergelijking tot de hoeveelheidstudies die er naar maternale invloeden is uit-gevoerd, is deze vraag amper aan bod geko-men. De Canadese arts Prakesh Shah voerdeals eerste een systematic review uit [PrakeshS. Shah, 2010], die licht op werpt op de relatietussen vaderlijke factoren en prematuriteit,laag geboortegewicht en dysmaturiteit.

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen

Datum publicatie

01 October 10

Type

Publicatie in Tijdschrift voor Verloskundigen
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.