De tevredenheid van vrouwen in de SerInAm-studie

Inleiding Naar aanleiding van de SerInAm-studie zullen in de toekomst aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de verloskundige zorg bij serotiniteit.

Evelien Kruitbos en Marlies van de Streek
Met behulp van secundaire uitkomsten van de SerInAm-studie wordt in dit onderzoek de tevredenheid van de zwangere onderzocht.

Vraagstelling
Wat is het verschil in maternale tevredenheid tot twee weken post partum ten aanzien van de uitgevoerde verloskundige zorg, bij een ongestoorde graviditeit en een eenling in hoofdligging met ingedaald caput en (naderende) serotiniteit, wanneer bij 41+6 weken amniotomie wordt uitgevoerd bij primipara’s en multipara’s in de eerstelijn versus het uitvoeren van de standaard verloskundige zorg om de baring in te leiden?

Doelstelling
Verloskundigen informeren over aspecten van tevredenheid van zwangeren bij de verschillende behandelmethoden bij serotiniteit (alleen amniotomie of inleiding met oxytocine), zodat zij zwangeren hierover kunnen voorlichten.

Methoden

Er is gebruik gemaakt van secundaire uitkomsten uit de SerInAm-studie. Deze waren afkomstig uit vragenlijsten, die de zwangeren binnen twee weken post partum invulden met betrekking tot beleving van de partus en de tevredenheid over de verloskundige zorg bij serotiniteit.

Conclusie

Er zijn met deze kleine onderzoeksgroep geen significante verschillen in tevredenheid tussen de interventie- en de controlegroep aan te wijzen. De huidige resultaten wekken wel de indruk dat vrouwen in interventiegroep een overwegend positiever gevoel hebben over de toegewezen behandeling en enthousiaster worden van een amniotomie ten opzichte van de mensen in de controlegroep.

Begeleider(s)

Dr. M. Rijnders
EM. Gerritsma

Datum publicatie

01 June 07
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.