E-anamnese in de Verloskunde

Een pilotstudie naar de ervaringen van twee verloskundige praktijken met zwangerwijzer.nl

Wat zijn de ervaringen van verloskundigen met een door e-anamnese voorbereide zwangere op het verloop van het eerste consult in de verloskundigenpraktijk? Vinden verloskundigen dat het beschikken over een risicoprofiel van de zwangere leidt tot tijdsbesparing bij risicoselectie? Vinden de verloskundigen dat het beschikken over een risicoprofiel leidt tot een meer persoonlijk adviesgesprek over de zwangerschap?

Methoden

Er is een pilotstudie gedaan bij twee verloskundigenpraktijken van verschillende omvang en automatiseringsgraad. In een periode van twee maanden is aan alle nieuwe (Nederlandssprekende) zwangeren met internettoegang gevraagd om de zwangerwijzer.nl (een vorm van e-anamnese) in te vullen en het risicoprofiel mee te nemen naar de eerste controle. Na de pilotstudie is een eenzijdige procesevaluatie gedaan. De ervaringen van verloskundige zijn met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethode (focus groep interviews) onderzocht. De data zijn geanalyseerd met contentanalyse.

Conclusie

Uit de resultaten van de piloot met zwangerwijzer blijkt geen ervaring met meer effici├źnte risicoselectie en meer effectieve risicopreventie. Indien de intake-informatie volledig en overzichtelijk in het pati├źnteninformatiesysteem beschikbaar is, dan zijn er wel mogelijkheden voor e-anamnese mits het opbouwen van de persoonlijke relatie een centrale rol vervult bij het eerste consult. Voorafgaand aan de introductie van e-anamnese is het van belang dat er overeenstemming is over een soort van gespreksformule voor het adviesgesprek over risicopreventie.

Begeleider(s)

M. Prins

Datum publicatie

02 June 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.