Een prospectief cohortonderzoek naar de verschillen in bloeddruk, bloedglucosewaarden en BMI tussen 5 jarige kinderen verwekt via in-vitro fertilisatie of intracytoplasmatische sperma injectie en spontaan verwekte kinderen.

Er was weinig bekend over de effecten van een conceptie buiten het lichaam (in-vitro) op de gezondheid van kinderen op 5-jarige leeftijd.

M.J. van Katwijk E.H. Schurink J.M. Snijders
In dit onderzoek zijn de effecten van een in-vitro behandeling op de BMI, bloeddruk en bloedglucosewaarden van kinderen op 5 jarige leeftijd geboren na een in-vitro behandeling vergeleken met de waarden van kinderen geboren na een spontaan verwekte zwangerschap

Methoden

Prospectief cohortonderzoek onder 251 kinderen waarvan 29 kinderen verwekt vi in-vitro behandeling zijn vergeleken met 222 spontaan verwekte kinderen van subfertiele ouders. De uitkomsten waarop de kinderen worden vergelijken zijn de BMI, bloeddruk en bloedglucosewaarden gemeten op 5-jarige leeftijd.

Conclusie

Er is geen significant verschil in de bloedglucosewaarden, bloeddrukwaarden en het BMI van kinderen van op 5 jarige leeftijd die verwerkt zijn via een in-vitro behandeling ten opzichte van 5 jarige spontaan verwekte kinderen van subfertiele ouders.

Begeleider(s)

M. Prins
T.J. Roseboom

Datum publicatie

16/12/2011
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.