Frenotonomie, een geknipt idee!

De behandeling van een neonaat met een te korte tongriem en borstvoedingsproblemen

Heeft behandeling van ankyloglossia bij de neonaat een positieve invloed op het welslagen van de borstvoeding ten opzichte van het voeren van een afwachtend beleid.

Ellen Lemmens, Chantal Leveau

Methoden

Literatuuranalyse

Conclusie

De verloskundige zorg in Nederland is onder andere gericht op het bevorderen van borstvoeding. Begrip en kennis van aandoeningen die borstvoedingsproblemen kunnen veroorzaken is daarom onontbeerlijk. Tijdens onze stage kwamen wij in aanraking met een casus waarin de borstvoeding mislukte als gevolg van een te korte tongriem ook wel ankyloglossia genoemd. Deze aandoening is nooit aan bod gekomen in het theoretisch onderwijs. Gedurende de zoektocht naar literatuur kwamen we erachter dat er veel discussie bestond rondom behandeling van deze aandoening. Wij hadden het vermoeden dat er een grote taak was weggelegd voor de 1e lijns verloskundige in de begeleiding en behandeling van ankyloglossia. Daarom besloten wij dit onderwerp te kiezen voor de afstudeeropdracht. In dit verslag wordt ons vermoeden bevestigd en verder uitgediept. Dit afstudeerverslag geeft een onderbouwd antwoord op de vraag: In dit verslag komen wij tot de volgende conclusie: Bij borstvoedingsproblemen als gevolg van ankyloglossia geniet het de voorkeur in de eerste levensweek een frenotomie bij de neonaat te verrichten. De verloskundige is de aangewezen persoon om direct post partum een te korte tongriem te ontdekken. Indien de verloskundige ankyloglossia vaststelt dient zij de ouders volledig voor te lichten over deze aandoening, mogelijke gevolgen en behandelingsopties. Bij borstvoedingsproblemen is volgens ons een frenotomie geïndiceerd. Deze dient binnen de eerste week post partum te geschieden, zodat de neonaat weer effectief kan gaan drinken aan de borst. In de bijlage publicatie van de auteurs over het onderzoek in het Tijdschrift voor Verloskundigen

Begeleider(s)

ECB. Bakker

Datum publicatie

03 March 04
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.