Geknipt of verknipt

De impact van een episiotomie

Een episiotomie is de meest frequent toegepaste operatieve ingreep tijdens de baring. Door het inknippen van het perineum ontstaat meer ruimte om het voorliggend foetale deel geboren te laten worden.

Hierdoor wordt de baring een aantal minuten bespoedigd.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de impact van de episiotomie voor de vrouw. Als impact wordt bedoeld de lichamelijke en psychische gevolgen. De volgende vraagstelling werd hierbij geformuleerd: Wat zijn de ervaringen van vrouwen die tijdens de bevalling een episiotomie hebben gehad? Hierbij zijn vier subvragen gesteld gericht op de volgende gebieden: de beleving van de episiotomie ten opzichte van de gehele baring, het hechten, de pijnklachten en het dysfunctioneren in de kraamperiode en de eerste maanden erna.

Methoden

Het betrof een kwalitatief onderzoek in een fenomenologisch kader door het houden van interviews met vrouwen die bij de bevalling een episiotomie ondergaan hadden. Kwaliteitsbewaking van dit onderzoek vond plaats door middel van het gebruik van voicerecorder, member-checking, peer-debriefing, reflectieverslagen en methodische verantwoording. Bij de start van het interview waren de vrouwen niet op de hoogte van het specifieke onderwerp. Op deze wijze is gekeken wat de impact was van de episiotomie ten opzichte van de gehele baring. Na de eerste tien minuten werd bekeken of de vrouw de episiotomie uit eigen initiatief verteld had. Na deze tien minuten werd beoogd dat diverse topics door de vrouwen besproken werden. Indien dit niet het geval was stelde de onderzoeker een open vraag om dit te bewerkstelligen. De onderzoeksgroep bestond uit tien vrouwen, die minimaal één en maximaal twaalf maanden geleden bevallen waren van hun eerste kind. Hierbij was sprake van een spontane à terme partus met een episiotomie.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat de impact van een episiotomie ten opzichte van de baring als geheel minimaal te noemen is. De gevolgen zorgen voor een vergroting van impact aangezien dit een beperking in het dagelijks leven geeft. Maar bij geen van de vrouwen heeft de episiotomie een dusdanige indruk achter gelaten dat zij er regelmatig aan terug denken nu zij minimaal één maand post-partum zijn. Om kwaliteit van zorg te verbeteren dient er gestreeft te worden naar eenduidige informatievoorziening omtrent hechten, gevolgen, wondverzorging en pijnmedicatie.

Begeleider(s)

Begeleider: dr. R. Rijke. Tweede beoordelaar: drs. C. Vahedi Nikbakht van de Sande

Datum publicatie

01 February 10
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.