Goede voorbereiding is het halve werk

Literatuurstudie naar de verwachtingen en ervaringen van de baring

Het doel van deze literatuurstudie was het in kaart brengen van de verwachtingen en ervaringen van zwangeren van de baring. De onderzoeksvraag was: ‘Welke verwachtingen en ervaringen hebben laag risico zwangeren van de baring?’

Methoden

Het doel van deze literatuurstudie was het in kaart brengen van de verwachtingen en ervaringen van zwangeren van de baring. De onderzoeksvraag was: ‘Welke verwachtingen en ervaringen hebben laag risico zwangeren van de baring?’

Conclusie

De verwachtingen en ervaringen van zwangeren van de baring liepen uiteen en werden door verschillende factoren beïnvloed. Zwangeren waren meer tevreden als ze vooraf reële verwachtingen hadden. Om reële verwachtingen te creëren is het van belang dat verloskundigen specifieke voorlichting op maat gaan geven. Verloskundigen dienen op de hoogte te zijn van de verwachtingen van de individuele zwangeren door actief te vragen wat de verwachtingen zijn over onder andere pijnbestrijding, medische interventies en de rol van de verloskundige. Daarnaast zou de verloskundige het ontwikkelen van realistische verwachtingen moeten bevorderen en voor zover mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen. Indien het niet mogelijk is om aan de verwachtingen te voldoen moet dit bespreekbaar worden gemaakt. Verloskundigen dienen zwangeren te adviseren om een vorm van zwangerschapseducatie te gaan volgen die past bij de individuele zwangere. Tijdens groepsvoorlichting dienen verloskundigen de verwachtingen van de deelnemende zwangeren te verkennen om de voorlichting over de baring daaraan aan te passen, zodat zwangeren tijdens deze vorm van voorbereiding op de baring zo realistisch mogelijke verwachtingen ontwikkelen. Bovenstaande aanbevelingen kunnen leiden tot betere zorg op maat en meer tevredenheid onder de clienten. Dit sluit aan op de standaarden ‘Niet-vorderende ontsluiting’, ’Prenatale verloskundige begeleiding’ en het format geboorteplan van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Datum publicatie

19/02/2009
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.