Het effect van continuïteit van zorgverlener op de baringsuitkomsten

Zullen er statistisch significant meer vaginale partus, gave perinea en minder obstetrische interventies plaatsvinden, wanneer de barende bekend is met haar begeleidende zorgverlener dan wanneer de barende niet met haar bekend is?

PA Alingh prins PA Alingh prins G Drenth G Drenth G Drenth G Drenth
meer auteurs...
sluiten

Methoden

Literatuuronderzoek. Er is met behulp van de volgende database artikelen gezocht: Pubmed, Cochrane, Google en Picarta. Er zijn uiteindelijk vijf Engelstalige sleutelartikelen geïncludeerd. Hieronder zijn drie RCT’s en twee prospectieve cohort studies.

Conclusie

Wanneer er sprake is van bekendheid met de zorgverlener durante partu zullen er statistisch significant meer vaginale partus optreden en meer gave perinea zijn. Over de obstetrische interventies kan geen eenduidige conclusie worden getrokken.

Aanbevelingen: Het is raadzaam dat er onderzoek gedaan wordt naar de effecten van continuïteit van zorgverlener op de in deze literatuurstudie onderzochte baringsuitkomsten in de Nederlandse situatie.

Begeleider(s)

EM. Gerritsma

Datum publicatie

01 June 07
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.